Βαθμολογία

Επισκέφθηκαν το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Τη Τετάρτη στις 26 Απριλίου στις 11:00πμ, τριάντα νεαρά κορίτσια 17-21 ετών από το Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας του Κουτσόχερου, με τη συνοδεία των μητέρων τους και του εξειδικευμένου προσωπικού του κέντρου, επισκέφθηκαν το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Για τη δράση συνεργάστηκαν η Αντιδημαρxία Κοινωνικής Πολιτικής με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προσωπικού του μουσείου.

Το Μουσείο αποτελεί στολίδι και σημείο αναφοράς της πόλης, ενώ τα εκθέματά του καλύπτουν προϊστορικούς χρόνους, κλασική και ρωμαϊκή περίοδο, παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους, καθώς και την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι προσφυγοπούλες ξεναγήθηκαν στο χώρο του μουσείου με σκοπό να γνωρίσουν την ένδοξη ιστορία και τον πολιτισμό μας, μέσα από την έκθεση των αρχαίων μνημείων και αντικειμένων που διαφυλάσσονται εκεί.

Οι νεαρές έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό με τα αρχαία εκθέματα, ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να τα ζωγραφίσουν σε μεγάλα χαρτόνια, κάτι που συνέβαλε στην καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των λεπτομερειών των αρχαίων αντικειμένων.