Βαθμολογία

Εγκρίθηκαν 77 θέσεις μέσα στο 2017

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α' βαθμού, για το έτος 2017 ενέκρινε με απόφαση της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη και η απόφαση της, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Στο Δήμο Λαρισαίων κατανέμονται συνολικά 77 άτομα. Αναλυτικά:

-ΥΕ Εργατικό προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (41)

-ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (13)

-ΥΕ Εργατικό προσωπικό επιμέλειας κήπων (14)

-ΥΕ Εργατικό προσωπικό γενικών εργασιών (3)

-ΥΕ Εργατικό προσωπικό εργατών νεκροταφείου (4)

-ΥΕ Εργατικό προσωπικό τεχνικής υπηρεσίας (3)