Βαθμολογία

56 θέσεις εργασίας για απόφοιτους των ΕΠΑΛ

Συνολικά 56 θέσεις εργασίας σε δημοτικές, κρατικές υπηρεσίες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου θεσμού της «μαθητείας» στην εκπαίδευση.

Η δημοσίευση της προκήρυξης αναμένεται άμεσα και όπως υποστηρίζει η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου σε δηλώσεις της στην «Ελευθερία» «σύμφωνα με το υπουργείο, τον Ιανουάριο προβλέπεται να εργάζονται σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση που διδάχθηκαν στο Επαγγελματικό Λύκειο.»

Ο αριθμός των θέσεων μάλιστα ενδέχεται να αυξηθεί λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Στο νομό Λάρισας κατανέμονται 42 θέσεις, 8 στο νομό Μαγνησίας και 6 στο νομό Καρδίτσας.

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν είναι: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και Βοηθών Νοσηλευτών.

Το ποσοστό της αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 17,12 ευρώ.