Βαθμολογία

Πάνω από 1.000.000 οι άνεργοι

Η ανεργία τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 24,6%, ποσοστό υψηλό, αλλά μικρότερο έναντι του περσινού, αλλά και του Αυγούστου 2015. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά το Σεπτέµβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.626.696 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.184.353 άτοµα ενώ ο οικονοµικά μη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.266.304 άτοµα. Τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν τρομακτικά σε ότι αφορά τους νέους (49,5% στην ηλικιακή κατηγορία 15-24 και 31% στην κατηγορία 25-34).