Βαθμολογία

Οι αρχηγοί του Μαχητή

Οι αρχηγοί που εκλέχτηκαν μετά από ψηφοφορία των παικτών για την περίοδο 2013-2014 είναι οι εξής:
Μολάς Θεόδωρος
Μάτος Γεώργιος
Μπρέλλας Κωνσταντίνος