Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του ποδοσφαιριστή Παντελή Μιχελακάκη κατά της με αριθμό 24/6-3-2024 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Μακεδονίας.
Εξαφανίζει την απόφαση και αποφαίνεται ότι ο εκκαλών δεν κρίνεται πειθαρχικώς ελεγκτέος, ως υπαίτιος των αποδιδόμενων σ’ αυτόν παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.1,IV περ.ζ’ του ΠΚ/ΕΠΟ.

-Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του ποδοσφαιριστή Νικόλαου Νταλάπα κατά της με αριθμό 24/6-3-2024 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Μακεδονίας.
Εξαφανίζει την απόφαση  και αποφαίνεται ότι ο εκκαλών δεν κρίνεται πειθαρχικώς ελεγκτέος, ως υπαίτιος των αποδιδόμενων σ’ αυτόν παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.1,IV περ.ζ’ του ΠΚ/ΕΠΟ.