Βαθμολογία

Έργα στην Ηρώων Πολυτεχνείου - Εσωτερικός Δακτύλιος - Παράταση ρυθμίσεων

Με την ανακατασκευή της κεντρικής νησίδας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από την οδό Βόλου ως την οδό Κουτσίνα, συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας.

Σε ισχύ βρίσκονται, στο σημείο, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα), οι οποίες και παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι καθαιρέσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής των κρασπεδορείθρων, εργασίες που εκτελούνται τμηματικά.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για τη νησίδα αποκαλύφθηκε παλαιό (αρκετών δεκαετιών) ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται επιφανειακά και το οποίο, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής μελλοντικών βλαβών, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί με νέο υπόγειο δίκτυο.