Καταβάλλονται την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, μετά τις 12:00 το μεσημέρι, στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγούς, αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, προγραμματίστηκαν:

1. Πληρωμή προκαταβολών ύψους 8 εκ. € για τις περιπτώσεις αγροτών των οποίων καταστράφηκαν οι δεντροκαλλιέργειες – κυρίως ελαιοκαλλιέργειες – από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, για τις περιπτώσεις των οποίων ο ΕΛΓΑ συνέταξε εξατομικευμένα πορίσματα, λόγω της μη συμπερίληψης των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων στο σύστημα των δορυφορικών εικόνων που κατέγραψαν τις πληγείσες περιοχές.

2. Εξοφλούνται τα τελευταία πορίσματα και οι ενστάσεις για τις ζημίες του έτους 2022, ύψους 20 εκ. €.

Ο ΕΛΓΑ, στο χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο 2022 και μέχρι τον Απρίλιο 2023, έχει εξοφλήσει το 90% των οφειλόμενων αποζημιώσεων για τις ζημίες έτους 2022.

Πρόκειται, όπως αναφέρει, για την πλέον έγκαιρη πληρωμή αποζημιώσεων που έγινε ποτέ από τον ΕΛΓΑ.

Η καθυστέρηση στην πληρωμή του 10% των πορισμάτων και των ενστάσεων, η οποία πραγματοποιείται αύριο, οφείλεται τόσο στην επεξεργασία των δεδομένων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και στην δημοσιονομική διευθέτηση της πληρωμής, σύμφωνα με στοιχεία προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2023.

Ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει περισσότερα από 250 εκ. € για την πληρωμή αποζημιώσεων έτους 2023, όταν τα έσοδά του από την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά για το έτος αυτό δεν υπερβαίνουν τα 150 εκ. €.

Οι αγρότες που ασφαλίζουν τις καλλιέργειές τους στον Οργανισμό, μόνο κατά την τελευταία τριετία, οφείλουν 70 εκ. €.

Η οφειλή αυτή αφενός εμποδίζει τον ΕΛ.Γ.Α., όπως επισημαίνει, να ανταποκρίνεται με την ταχύτητα την οποία επιθυμεί η διοίκησή του και οι παραγωγοί στην καταβολή των αποζημιώσεων, αφετέρου εμποδίζει και τους ίδιους τους παραγωγούς να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τους, όταν οφείλουν την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του προηγούμενου έτους.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει πως στις 30 Νοεμβρίου 2023 λήγει οριστικά η προθεσμία εξόφλησης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του έτους 2022, πλην των αγροτών που ευρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν εφέτος από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για τους οποίους η προθεσμία λήγει στις 31/12/2023. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αγρότες δεν θα εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, δεν θα μπορούν να λάβουν αποζημιώσεις για οποιαδήποτε ζημία έχουν υποστεί στις καλλιέργειές τους κατά το έτος 2023.

Η διοίκηση του ΕΛΓΑ τονίζει πως έχει επιτύχει την τετραετία 2019 – 2023 να καταβάλει ο Οργανισμός τις οφειλόμενες αποζημιώσεις με φερεγγυότητα και αξιοπιστία, παρά το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις αυτές απαιτούν κατά μέσο όρο 100 εκ. € πάνω από τις δυνατότητες του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, «χάριν της καθοριστικής και γενναιόδωρης στήριξης της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη», η οποία κατέβαλε στον Οργανισμό 300 εκ. €, ως αναδρομικώς οφειλόμενα της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το ν. 3877/2010.

ΠΗΓΗ