Βαθμολογία

Συνεχείς οι επεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για καθαρισμό ποταμών και δρόμων

Συνεχίζουν να επιχειρούν τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία, όπου υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα αλλά και δυνατότητα πρόσβασης, με αποκατάσταση βατότητας, ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό γεφυρών από φερτά υλικά.

Ειδικότερα στο νομό Λάρισας σήμερα Κυριακή τα μηχανήματα επιχειρούσαν με 11 μηχανήματα (έξι αυτοκίνητα και πέντε μηχανήματα έργου), στο ρέμα «Γκουσμπασανιώτη» στον Πλατύκαμπο για επισκευή αναχώματος, καθαρισμό κοίτης, στο Αρμένιο για καθαρισμό κοίτης και στα Αμπελάκια για άρση κατάπτωσης, καθαρισμό τάφρου και οδοστρώματος.