Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Δέχεται την από 23.08.2023 αίτηση επιβολής και ενεργοποίησης ποινών του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Καρδάρη, ως νόμω και ουσία βάσιμη.
Επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 520 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας την ποινή που της επιβλήθηκε με την αμέσως προηγούμενη διάταξη.

-Δέχεται την από 03.08.2023 αίτηση επιβολής και ενεργοποίησης ποινών του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Μηλιώτη, ως νόμω και ουσία βάσιμη.
Επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 8.106,64 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας την ποινή που της επιβλήθηκε με την αμέσως προηγούμενη διάταξη.

-Δέχεται την από 04.09.2023 αίτηση επιβολής και ενεργοποίησης ποινών του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Καλαμπόκα Δημητρίου, ως νόμω και ουσία βάσιμη.
Επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού 1.551,61 ευρώ, πλέον του ποσού των 200 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή που της επιβλήθηκε με την αμέσως προηγούμενη διάταξη.