Βαθμολογία

Πιστοποιητικό SL2 η Κοζάνη

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορήγησε πιστοποιητικό Super League 2 στην Κοζάνη. Αναλυτικά:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6132       

email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(06.09.23 ώρα 13:15)

  1. ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ΜΟΣΧΟΣ ΣΑΡΛΗΣ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 9 και 10 και 81 παρ. παρ.2 και 3 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν (Μη προσκόμιση στοιχείων και απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 496/20.06.2023 έγγραφό μας). (υπό διάσκεψη)

ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

  1. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:

          ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης