Βαθμολογία

Αποφάσεις Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου - 3η αγων.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:

-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ