Βαθμολογία

Αποφάσεις αδειοδότησης (εφέσεις)

Το Όργανο Εφέσεων Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 3/7/2023 εξέτασε.

α) το φάκελο της ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπ’ αριθμόν 15436_2023/23-6-2023 Έφεση της ανωτέρω ΠΑΕ κατά της υπ’αριθμόν 22/22.6.2023 Απόφασης του Π.Ο.Α. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Δέχεται τυπικά, ομόφωνα και, κατά πλειοψηφία, κατ’ ουσίαν την έφεση.
Ακυρώνει την εκκαλουμένη.
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας στην ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

β) το φάκελο της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΗΣ» και την υπ’ αριθμόν 15562_2023/27.6.2023 Έφεση της ανωτέρω ΠΑΕ κατά της υπ’ αριθμόν 29/22.6.2023 Απόφασης του Π.Ο.Α. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Δέχεται τυπικά, ομόφωνα και, κατά πλειοψηφία, κατ’ ουσίαν την έφεση.
Ακυρώνει την εκκαλουμένη.
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας στην ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΗΣ»  για τη διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.