Βαθμολογία

Γενική Συνέλευση και διεξαγωγή αρχαιρεσιών στην Αστραπή Ν.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστραπής Νέας Πολιτείας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 04/07/2023 και ώρα 16:30 στα γραφεία της έδρας του σωματείου στη Λάρισα, οδός (Μ. Ανδρονίκου 37), θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, και διεξαγωγή αρχαιρεσιών, καθώς επίσης, θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, που αποτελούν και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
2. Εκλογή 2μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Εκλογή για την ανάδειξη νέου 7μελους Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογές για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής.
Χρόνος έναρξης των αρχαιρεσιών ορίζεται η 17:00 και λήξη η 19:00.