Βαθμολογία

EEA: Κατάπτωση εγγυητικής της Επισκοπής

Η εγγυητική επιστολή της Επισκοπής κατέπεσε μετά από αιτήσεις εννιά κατά της ΠΑΕ. Αναλυτικά:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162      

email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(19.06.23 ώρα 13:30)

  1. Αίτηση του αθλητή Αντωνίου Σταθόπουλου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Άγγελου Τασιούλη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Δημητρίου Σουμπασάκη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Ευάγγελου Νοικοκυράκη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Δημητρίου Πολυχρόνη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ                          

  1. Αίτηση του αθλητή Ηλία Καραγιάννη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Εμμανουήλ Καλογεράκη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του προπονητή Κων/νου Αντυφαντάκη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

  1. Αίτηση του προπονητή Γεωργίου Χαρλαύτη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης».