Βαθμολογία

Υπενθύμιση ΓΓΑ για το μητρώο

Προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και Αθλητικές Ενώσεις

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε και υπενθυμίσετε sτα μέλη σας ότι η προθεσμία (καταληκτική ημερομηνία) για την υποβολή οριστικής αίτησης για το μητρώο αθλητικών σωματείων έτους 2023 λήγει στις 30/6/2023.