Βαθμολογία

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΠΣΑΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ανακοινώνει ότι, έπειτα από την μη επίτευξη απαρτίας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, αυτή θα πραγματοποιηθεί οριστικά και ανεξαρτήτως αριθμού μελών, ως ορίζει το Καταστατικό (άρθρο 21, παρ. ι.) την Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2022 -  ́Εγκριση.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2022-  ́Εγκριση -  ́Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.

3. Προϋπολογισμός περιόδου 2023 -  ́Εγκριση.

4. Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Προτάσεις Δ.Σ. και Μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΑΤ