Βαθμολογία

Ετήσιο Σεμινάριο Αδειοδότησης για ΠΑΕ Super League 2

Την Πέμπτη 9/3/2023 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο σεμινάριο αδειοδότησης, που διοργάνωσε το Τμήμα Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. για τις 23 αιτηθείσες άδεια ΠΑΕ Super League 2, εκ των οποίων συμμετείχαν, διά των εκπροσώπων τους, δεκατέσσερις (14) ομάδες.

Για λογαριασμό του Τμήματος Αδειοδότησης παρέστη ο Προϊστάμενος του Τμήματος και ο Ειδικός Οικονομικών Κριτηρίων. Στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε ο νέος Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΠΟ (Έκδοση 2022) και αναλύθηκε ο τρόπος εκπλήρωσης των κριτηρίων.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάλογος, κατά τον οποίο δόθηκαν διευκρινήσεις και απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις.

Επιπλέον αυτών δόθηκε χρόνος στις ομάδες να υποβάλλουν ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα τυχόν τους απασχολεί έως την Δευτέρα 13-3-2023 και στην συνέχεια θα τους κοινοποιηθεί μία σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν στο σεμινάριο που θα συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν.