Βαθμολογία

Πρόστιμο από ΕΕΑ σε Ηρόδοτο

Η ΕΕΑ έριξε πρόστιμο στον Ηρόδοτο για μετοχική παράβαση. Οι αποφάσεις της ΕΕΑ:

Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για παράβαση του άρθρου 77 Α παρ.παρ.8, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 ευρώ.

Αίτηση της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ περί επιστροφής της εγγυητικής της επιστολής, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ.