Βαθμολογία

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις εξής αποφάσεις.

·Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Δημοσθένη Κουπτσίδη να επανέλθει στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία θα καταλάβει τη θέση του Αστέριου Τόκα.

·Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Κανονισμός Αδειοδότησης για τις ομάδες Ανδρών και Γυναικών. Το θέμα της αδειοδότησης θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίασης της Εκτελεστική Επιτροπής.