Βαθμολογία

ΕΕΑ: Νέες καμπάνες σε Απόλλωνα Λάρισας, Ηρόδοτο

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

1. Αίτηση των αθλητών Κων/νου Ταβλαδωράκη και Κων/νου Κώττη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

2.Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ, για παράβαση των άρθρων 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 3, 4 εδ.ε΄, 10 και 78 παρ.παρ.1, 2 Ν.2725/1999, όπως τα άρθρα 77Α και 78 τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 4 και 5 Ν.4809/2021 (Μη κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής αγωνιστικής περιόδου 2022-2023). (εξ αναβολής)
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ. Επιβάλλει πρόστιμο 70.000 ευρώ.

3.Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, για παράβαση των άρθρων 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 3, 4 εδ.α περ.β΄, δ΄, ε΄, 10 και 78 παρ.παρ.1, 2 Ν.2725/1999, όπως τα άρθρα 77Α και 78 τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 4 και 5 Ν.4809/2021 (Μη κατάθεση συμπληρωματικής Εγγυητικής Επιστολής, Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας). (εξ αναβολής)
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ. Επιβάλλει πρόστιμο 70.000 ευρώ.