Βαθμολογία

Ανακοίνωση για σχολές επανεξέτασης

Από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου ανακοινώνεται ολοκληρωμένο πλάνο λειτουργίας σχολών επανεξέτασης όλων των προπονητικών διπλωμάτων μέχρι τον Ιούνιο 2023, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη διαχείριση του προγραμματισμού τους.

Τονίζεται ότι στις εν λόγω σχολές υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021, προκειμένου να μην απωλέσουν το δικαίωμα επανεξέτασης.

Οι σχολές επανεξέτασης που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

25-27/11/2023, ΕΠΣ Μακεδονίας, Θεωρία/Διαιτησία (ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέχρι τις 17/11/2022 βλ. εδώ σχετική ανακοίνωση) https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=51958&NewsType=21

09/11/2022, ΕΠΣ Έβρου, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία (ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέχρι τις 29/11/2022 βλ. εδώ σχετική ανακοίνωση) https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=51959&NewsType=21

06-08/01/2023, ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

13-15/01/2023, ΕΠΣ Ηπείρου, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

06-10/02/2023, ΕΠΣ Μακεδονίας, Πράξη

25-31/03/2023, ΕΠΣ Αθηνών, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

06-09/04/2023, ΕΠΣ Αχαΐας, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

11-13/04/2023, ΕΠΣ Ηρακλείου, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

27-30/04/2023, ΕΠΣ Λάρισας, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

18-21/05/2023, ΕΠΣ Πειραιά, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

08-11/06/2023, ΕΠΣ Αρκαδίας, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

08-11/06/2023, ΕΠΣ Καστοριάς, Πράξη/Θεωρία/Διαιτησία

Σημείωση 1: Όσοι προπονητές βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021 δεν θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε σχολή επανεξέτασης μετά τον Ιούνιο 2023.

Σημείωση 2: Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων στη σχολή επιλογής τους ΜΟΝΟ μετά την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51667