Βαθμολογία

Παράταση δηλώσεων συμμετοχών Σχολή Διαιτησίας

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΝ Λάρισας ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι δηλώσεις συμμετοχής για τη Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου μέχρι την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία της ΕΠΣΝΛ (Αδριανού 12 – Λάρισα) έως την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.