Βαθμολογία

Πληρώνει 13.000 ευρώ η Αναγέννηση Καρδίτσας

Με πρόστιμο 13.000 ευρώ τιμωρήθηκε η Αναγέννηση Καρδίτσας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναλυτικά:

«α. ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας για την παραβίαση των άρθρων 77Α παρ.παρ. 8, 10, 69 και 69Α Ν.2725/1999 όπως ισχύουν. (Υπό διάσκεψη)
β. Παπαδημητρίου Δημήτριος για την παραβίαση των άρθρων 77Α παρ.παρ. 8, 10, 69 και 69Α Ν.2725/1999 όπως ισχύουν. (Υπό διάσκεψη)

α. Δεν τέλεσε παράβαση του άρθρου 69 και 69Α Ν.2725/1999.
β. Τέλεσε παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 8, 10 Ν.2725/1999.

Επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ και 3.000 ευρώ δι΄εκάστη παράβαση».