Βαθμολογία

Νέο Δ.Σ. στον Μαχητή Τερψιθέας

Ο Α.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ γνωστοποιεί πως χθες Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις εγκαταστάσεις της κοινότητας Τερψιθέας συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

Ευάγγελος Γκάγκος, Πρόεδρος

Αστέριος Γεωργαντζιάς, Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Αναστασίου, Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιλάκας, Ταμίας

Χρήστος Παπαδημητρίου, Γενικός Άρχηγός

Απόστολος Ζήσης, Μέλος

Χαράλαμπος Καραβάκας, Μέλος