Βαθμολογία

Ο Ηρακλής Λάρισας συγχαίρει την διαιτητική τριπλέτα

Ο Ηρακλής Λάρισας συγχαίρει την διαιτητική τριπλέτα του αγώνα (Ρεντίφη Λάζαρο, Σούζα Κωνσταντίνο, Παύλο Χρήστο), που σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, από άποψη συνθηκών και βαθμολογικής σημασίας αντεπεξήλθε απόλυτα σφυρίζοντας ισότιμα και για τις δύο ομάδες ανεξαρτήτως άλλων σκοπιμοτήτων. Τέτοιες διαιτησίες από νεαρούς και εξελίξιμους διαιτητές δίνουν πολλές ελπίδες για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας.