Βαθμολογία

Πειθαρχική δίωξη

Από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος του Εμμανουήλ Πόλλια, αξιωματούχου Τμήματος Υποδομής Κ19 της ΠΑΕ Ιωανικός Νικαίας και κατά της ΠΑΕ Ιωνικός Νικαίας, νομίμως εκπροσωπουμένης.