Βαθμολογία

Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων δέχθηκε την αίτηση του Matilla Magro Javier και μεταρρύθμισε την υπ’ αριθμ. 37/ 11-2-2022 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 1. Επέβαλε στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ογδόντα (80) ευρώ.