Βαθμολογία

Αποφάσεις Έκτακτης Ειδικής Εκλογικής ΓΣ

Η Έκτακτη Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ορισμό των δικαστών των Πειθαρχικών Επιτροπών και των Εισαγγελέων υπεύθυνων άσκησης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Οι συνθέσεις των Επιτροπών διαμορφώνονται ως ακολούθως.

Πειθαρχικές Επιτροπές:

Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Τακτικά Μέλη

Σταυρούλα Κουσουλού

Γεώργιος Ατγέρης

Αντιγόνη Τζελέπη

Παναγιώτης Φιλόπουλος

Αθανάσιος Κουτρίκης

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα

Αλεξάνδρα Αποστολάκη

Ιωάννης Μαρούδης

Αικατερίνη Δριλλιά

Αγγελική Σπετσεροπούλου


Επιτροπή Εφέσεων

Τακτικά Μέλη

Αντώνιος Μελισσινός

Χρυσούλα Μανέτα

Αναστασία Παρούση

Δημήτριος Νικολόπουλος

Κωνσταντίνος Υφαντής

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Παπαδοπούλου

Αικατερίνη Διακουμάκου

Κωνσταντίνος Μαρτίνος

Αργυρώ Χορευτάκη

Νικόλαος Πανταζής


Πειθαρχική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

Σοφία Καβαρίνου

Παναγιώτα Πάντου

Παναγιούλα Ζησοπούλου

Βασιλική Τασούλη

Ελένη Θεοφανίδου

Αναπληρωματικά Μέλη

Ελένη Γκαρδιάκου

Βασιλική Τριανταφύλλου

Ανδρονίκη-Αγγελική Μαστόρη

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος

Παύλος Νταβέλος


Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο Super League 1

Τακτικό Μέλος

Αντιγόνη Σταμολέκα

Αναπληρωματικό Μέλος

Αναστάσιος Δάτσκος


Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο Super League 2

Τακτικό Μέλος

Ελένη Βασιλοπούλου

Αναπληρωματικό Μέλος

Νικόλαος Δασκαλάκης


Επιτροπή Δεοντολογίας

Τακτικά Μέλη

Χαράλαμπος Κωτουλόπουλος

Μαρία Πετροπούλου

Μαρία Ευθυμίου

Αναστασία Δασκαγιάννη

Παναγιώτα Σαρδέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ειρήνη Τσέπη

Σταμάτιος Ρήγας

Αικατερίνη Σουτανοπούλου

Γεωργία Φωτοπούλου

Αντώνιος Μιχαλακέλης

Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων

Νικόλαος Μαργαρίτης

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιωάννης Κατσίμπας

Δημήτριος Αποστολάς

* Πριν την επικύρωση των μελών των επιτροπών, εκφράστηκε επιφύλαξη εκ μέρους της Συνέλευσης για ένα εκ των προτεινομένων προσώπων και η διοίκηση της Ε.Π.Ο. δεσμεύτηκε να πράξει τα δέοντα προς το υπουργείο Δικαιοσύνης.