Βαθμολογία

Έκτακτες ΓΣ Ε.Π.Ο.

Την Παρασκευή 27/08/2021 θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο GRAND HYATT ATHENS στη Λεωφόρο Συγγρού 115 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 27/08/2021 στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ η οποία αποτελεί τη συνέχιση των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουλίου 2021 για την ψήφιση προτάσεων της ΕΕ/Ε.Π.Ο. για τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού. Την ίδια μέρα στις 10:00, στον ίδιο χώρο (GRANT HAYAT ATHENS) θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή Μελών των Δικαστικών και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.