Βαθμολογία

ΚΕΔ: Επιλογή μελών για ερασιτεχνικές κατηγορίες

Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2021/22 από την ΚΕΔ/ΕΠΟ αποφασίσθηκε η διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, υπό την ευθύνη της οποίας θα τελούν οι δραστηριότητες των Αξιωματούχων και Παρατηρητών Διαιτησίας των Ερασιτεχνικών Κατηγοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για την στελέχωση των τριών θέσεων εργασίας και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ενότητα "Θέσεις Εργασίας στην Ε.Π.Ο.".

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου, ο επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ Μαρκ Κλάτεμπεργκ θα προβεί σε ατομικές συνεντεύξεις με τους/τις υποψηφίους/ιες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά ο επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ θα αναζητήσει συνεργάτες με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει όρους πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.