Βαθμολογία

Εκτός αγωνιστικών χώρων οι διερμηνείς των ομάδων

Οι διερμηνείς των ομάδων δεν θα είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο στους αγώνες της νέας σεζόν αφού στο νέο ΚΑΠ η σχετική πρόβλεψη απαλείφθηκε!

Η απόφαση της Ε.Π.Ο. ίσως σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλά στελέχη ομάδων που δηλώνονταν ως διερμηνείς εισέρχονταν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των αγώνων και κάποιες φορές παραπέμπονταν στο πειθαρχικό όργανο για τη συμπεριφορά τους.
Η σχετική διάταξη του νέου ΚΑΠ:
“Στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν τα εξής πρόσωπα:
α) Ο γιατρός του αγώνα (ή ο εκτελών χρέη γιατρού αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα και όπου τούτο επιτρέπεται).
β) Δύο τραυματιοφορείς. Επίσης, ο διαιτητής επιτρέπει, βάσει των καταστάσεων που του παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) ή πιστοποιητικό μόνο τα εξής πρόσωπα:
 α) Ένας γιατρός για κάθε ομάδα.
β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας.
γ) Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας.
δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
ε) Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας.
στ) Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας.
ζ) Ο γυμναστής ή αναλυτής της ομάδας.
Προκειμένου για αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών η διοργανώτρια με την προκήρυξή της καθορίζει τον αριθμό των δικαιούμενων προσώπων σε συμφωνία με τα επιτρεπόμενα και τηρούμενα σε διεθνείς διασυλλογικούς αγώνες και σε άλλους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.”