Βαριά λαβωμένες από την πανδημία του covid-19 και τις επιπτώσεις της βγαίνουν για ακόμα μία φορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το 75% των επιχειρηματιών να δηλώνουν ότι υπέστησαν ζημιές από την πανδημία και το 66% να μην εμφανίζεται ικανοποιημένο από τα μέτρα στήριξης.

Σημαντικό ποσοστό έχουν δάνεια και υποχρεώσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αγωνιούν για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος – όπως σημειώνουν – απειλεί όλο και περισσότερους ακόμα και απώλεια της πρώτης κατοικίας.

Την ίδια στιγμή αναφορικά με τα εργασιακά, οι μικρομεσαίοι εργοδότες εκφράζουν θετική ή μάλλον θετική άποψη σε ποσοστό 52% έναντι ενός ποσοστού 40% που εξέφρασε αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη ως προς το αποτύπωμα του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου.

Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον νέο εργασιακό νόμο

Ωστόσο σε επιμέρους αλλά κρίσιμα ζητήματα, όπως π.χ. όταν ρωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι με τον νέο νόμο η κυβέρνηση καταργεί το 8ωρο το 51% απάντησε καταφατικά και το 32% αρνητικά και ένα 4% επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση. Σε επίπεδο δραστηριότητας τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρηματιών που εκτιμούν ότι το 8ωρο καταργείται προέρχονται από τους κλάδους του εμπορίου και της μεταποίησης, ενώ σε επίπεδο μεγέθους επιχειρήσεων, εκφράζονται κυρίως από τις μικρότερες, όσες δηλαδή απασχολούν από 1 έως 5 υπαλλήλους.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα έρευνα της OPINION POLL, η οποία έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. H έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 επιχειρηματιών – επαγγελματιών μελών του Ε.Ε.Α και βασικά πεδία διερεύνησης ήταν οι απόψεις για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά και τον Πτωχευτικό Κώδικα αλλά και η κατάσταση των Επιχειρήσεων. Το 89% του δείγματος ήταν επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους, το 77% μέχρι 5 εργαζόμενους και το 12% από 6 έως 10 εργαζόμενους.

δείτε την έρευνα ΕΔΩ