Βαθμολογία

Μόνος υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΣΛ ο Δ. Μπουχλαριώτης

Έληξε η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων στην ΕΠΣΛ για τη θέση του προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δ.Σ.), καθώς επίσης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενόψει των εκλογών της 29ης Ιουνίου. Συνολικά κατατέθηκαν 21 υποψηφιότητες που αφορούν τη νέα 15μελή Εκτελεστική Επιτροπή (Δ.Σ.) και πέντε για την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τη θέση του νέου προέδρου της ΕΠΣΛ, κατατέθηκε μόνο μία υποψηφιότητα, αυτή του προέδρου της απερχόμενης διοίκησης Δημήτρη Μπουχλαριώτη, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας και κατά τη θητεία της νέας διοίκησης που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να τονισθεί πως το γεγονός ότι κατατέθηκε μόνο μία υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει δεύτερη παράταξη στις φετινές εκλογές, στοιχείο πρωτόγνωρο για το τοπικό ποδόσφαιρο του νομού. Αυτό σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα τα σωματεία από τις διαδοχικές οριστικές διακοπές των τοπικών πρωταθλημάτων λόγω της πανδημίας, αλλά και από τις αλλαγές του νέου αθλητικού νόμου (κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων).

ΕΝΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στα μέλη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς σημειώθηκαν τρεις αποχωρήσεις προσώπων (από την απερχόμενη διοίκηση), ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν εννέα νέες υποψηφιότητες.
Συγκεκριμένα δεν κατέθεσαν υποψηφιότητα τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης Βαγγέλης Αλατάς, Βασίλης Νταβαρούκας και Ντίνος Κατσικάρης (ο τελευταίος είχε μπει στο Δ.Σ. της ΕΠΣΛ ως αναπληρωματικός στη θέση του Τέλη Γκούμα). Τα υπόλοιπα 11 μέλη της απερχόμενης διοίκησης κατέθεσαν υποψηφιότητα ήτοι Λευτέρης Γρηγοριάδης, Πέτρος Μπανιάς, Χρήστος Μπασαγιάννης, Γιάννης Γκουτζαμάνης, Παντελής Τσακίρης, Ρένος Καρυώτης, Χρήστος Μπαχτσιβάνος, Μιχάλης Λίταινας, Δημήτρης Καρκατσέλας, Αργύρης Γκρίμπας και Ανδρέας Καρακάσης.
Σχετικά με τους εννέα καινούργιους υποψήφιους αυτοί είναι οι Κώστας Μερτζανίδης, Αντώνης Στεργιούλας, Θανάσης Μπίζιος, Γιάννης Έξαρχος, Νίκος Κουρδής, Τάσος Τάψας, Μανώλης Κωστόπουλος και Βασίλης Κίτσιος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θέση τακτικού μέλους στη νέα 15μελή διοίκηση αναμένεται να έχουν οι Θανάσης Μπίζιος και Γιάννης Έξαρχος, ενώ πολύ δυνατά παίζουν και τα ονόματα των Μερτζανίδη και Στεργιούλα.
Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν των τελευταίων αλλαγών στην εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο, στο ψηφοδέλτιο δεν θα υπάρχουν υποψήφια τακτικά και υποψήφια αναπληρωματικά μέλη. Όλοι οι υποψήφιοι για μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δ.Σ.) θα μπουν σε ενιαία λίστα και οι 14 πρώτοι σε σταυρούς θα εκλεγούν ως τακτικά μέλη (οι υπόλοιποι θα είναι αναπληρωματικοί). Το ίδιο θα ισχύσει και για την Εξελεγκτική Επιτροπή για την οποία υποψηφιότητες κατέθεσαν οι κ. Αποστόλης Μαξιμιάδης (σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι ο επικρατέστερος για τη θέση του προέδρου), Κώστας Γκόβαρης, Παναγιώτης Μωυσιάδης, Γιώργος Ζήσης και Νίκος Μαϊμάρης.

Υπενθυμίζεται ότι το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο, ωστόσο θα υπάρχουν ξεχωριστά πεδία για τον πρόεδρο, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στο πεδίο υποψηφιότητας του προέδρου τα σωματεία μπορούν να βάλουν μόνο έναν σταυρό προτίμησης, στο πεδίο υποψηφιότητας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μέχρι και δέκα σταυρούς προτίμησης και για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι δύο.
Σε ό,τι αφορά τους αντιπροσώπους των σωματείων, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη Γεν. Συνέλευση στη Γραμματεία της ΕΠΣΛ το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 στις 14:00.

Συνοπτικά ο πίνακας των υποψηφιοτήτων

Για τη θέση του προέδρου: Δ. Μπουχλαριώτης
Για την Εκτελεστική Επιτροπή (Δ.Σ.): Ελ. Γρηγοριάδης, Π. Μπανιάς, Χρ. Μπασαγιάννης, Ι. Γκουτζαμάνης, Παντ. Τσακίρης, Ειρ. Καρυώτης, Χρ. Μπαχτσιβάνος, Μιχ. Λίταινας, Δ. Καρκατσέλας, Αργ. Γκρίμπας, Ανδρ. Καρακάσης, Κ. Μερτζανίδης, Αντ. Στεργιούλας, Θαν. Μπίζιος, Ι., Έξαρχος, Ν. Κουρδής, Αναστ. Τάψας, Μαν. Κωστόπουλος, Β. Κίτσιος
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Απ. Μαξιμιάδης, Κ. Γκόβαρης, Παν. Μωυσιάδης, Γ. Ζήσης, Ν. Μαϊμάρης.

Του Άρη Γκουτρουμάνη
Πηγή: Ελευθερία