Βαθμολογία

Λύση συνεργασίας με Μπράουν!

Ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Λάρισα Bread Factory ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Kendrick Shamar «Ken» Brown», ύστερα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης.