Βαθμολογία

Αρχίζουν οι «μικροί» της Δήμητρας Γιάννουλης

Ξεκινούν οι μικροί της Δήμητρας Γιάννουλης μιας και ρίχνονται στην μάχη της προετοιμασίας. Πιο συγκεκριμένα:

Κ12 (Δευτέρα 31/8, 19:00)

Κ8 και Κ10 (Τρίτη 1/9, 19:00)

ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες τόσο το Κ14 όσο και το Κ16.