Βαθμολογία

Ανακοίνωση Κ.Ε.Δ.

Σε ευθυγράμμιση με τις κυβερνητικές οδηγίες λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων του COVID 19, η ΚΕΔ ανακοινώνει ότι μόνο οι αξιωματούχοι Διαιτησίας 1ης κατηγορίας θα υποβληθούν σε τεστ φυσικής κατάστασης, στις 28 Αυγούστου στην Αθήνα και στις 29 στη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματούχοι των υπόλοιπων κατηγοριών θα συμμετάσχουν μελλοντικά σε αντίστοιχα τεστ φυσικής κατάστασης, οι ημερομηνίες των οποίων θα ανακοινωθούν αργότερα, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω κυβερνητικών περιορισμών και των ημερομηνιών έναρξης των αγώνων".