Βαθμολογία

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής της ΓΣ

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, αφού έλαβε γνώση ότι το ξενοδοχείο Divani Caravel θα παραμείνει κλειστό για αόριστο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει και την 30η Ιουνίου, λόγω των μέτρων για τον Covid-19, αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής ΓΣ των Ενώσεων Μελών της Ε.Π.Ο. την ίδια μέρα και ώρα (30/06/2020, 10:00) στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι (Αγ. Νικολάου 10).