Βαθμολογία

Αίτηση Περιφέρειας για θεώρηση βιβλίων

Για την ολοκλήρωση της προεγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ, θα πρέπει τα σωματεία υποχρεωτικά να προσκομίσουν όλα τα βιβλία τους που προκύπτουν από το Νόμο στην Περιφέρεια για θεώρηση μαζί με την παρακάτω αίτηση.