Βαθμολογία

Σύσκεψη για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων μέσω κουνουπιών, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.), Νικόλαος Ντίτορας, συγκαλεί σύσκεψη, για τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ),στο κτίριο της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.,την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ. Θέματα συζήτησης:

• Τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

• Τα μέτρα αντιμετώπισης,

• Τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών (διαγωνιστικές διαδικασίες),

• Διάκριση ρόλων και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων,

• Μέτρα ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών.