Βαθμολογία

Δικαιολογητικά για αποζημίωση νοσηλίων

Η γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ν.Λ., έπειτα από επιστολή που στάλθηκε από την ΕΠΟ προς τις επιμέρους ενώσεις, ενημερώνει τα σωματεία πως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (τα σωματεία) αναφορικά με την αποζημίωση των νοσηλίων τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών είναι τα εξής:

– Πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπραχθεί τα χρήματα από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

– Εισιτήριο – Εξιτήριο που πιστοποιεί τη νοσηλεία σε νοσοκομείο

– Αναφορά στο Φύλλο Αγώνα του τραυματισμού του ποδοσφαιριστή από τον διαιτητή.