Βαθμολογία

Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας στο Σύνδεσμο Διαιτητών

Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, η σημερινή Τρίτη είναι ημέρα έντονης δραστηριότητας στον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Λάρισας. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου στις 5 το απόγευμα σήμερα και στα γραφεία του (Πανός 14 – 4ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, συνέλευση που παράλληλα θα είναι και Καταστατική, αφού θα εισαχθούν προς ψήφιση διάφορες χρήσιμες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση καλούνται και δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι διαιτητές μέλη του Συνδέσμου, εν ενεργεία και μη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό του.

Τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις στη σημερινή Γ.Σ. είναι:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης έτους 2017 (από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017)
  3. Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον απολογισμό της ως άνω χρήσης
  4. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2018 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018)
  5. Απολογισμός των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποιήθηκαν και στόχοι και προοπτικές αυτού για το έτος 2018
  6. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού ή βελτίωση αυτών

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σ΄ αυτή παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, 2 (δύο) ώρες αργότερα, δηλαδή την 19.00΄.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών της Γ.Σ. και περίπου την 21.00΄ ώρα στα γραφεία του Συνδέσμου θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, τα Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Λαρισαίους διαιτητές, εν ενεργεία ή μη, αξιολογημένους ή όχι, να προσέλθουν στην εν λόγω εκδήλωση, με τη βεβαιότητα ότι για όλους ανεξαιρέτως  θα υπάρχει ένα κομμάτι «βασιλόπιτας», συνοδευόμενο από αληθινή ευχή, για υγεία και προκοπή του παραλήπτη του, στη νέα χρονιά που ήδη ξεκίνησε.

Στη φετινή εκδήλωση της κοπής της πίτας, αποφασίστηκε να μη δοθεί γιορταστικός χαρακτήρας, με πρόσκληση πολλών επισήμων και τιμητικές βραβεύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η Λαρισινή Διαιτησία ποδοσφαίρου βρίσκεται ακόμη σε περίοδο πένθους, μετά τον προ ολίγων μηνών άδικο χαμό του νεότατου σε ηλικία εν ενεργεία μέλους Αντώνη Κορέστη, καθώς και άλλων μη εν ενεργεία διαιτητών, που για πολλά χρόνια πρόσφεραν τα μέγιστα στον Σύνδεσμο και απεβίωσαν το περασμένο τρίμηνο.

Το Δ.Σ. τηρώντας αυστηρά το αθλητικό πρωτόκολλο, έχει προσκαλέσει να παραστούν στη σεμνή εκδήλωση τους: Πρόεδρο της ΕΠΣΛ κ. Δημήτρη Μπουχλαριώτη, τον εντεταλμένο για θέματα Αθλητισμού στο Δήμο Λαρισαίων, δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Δ.Ε. του Ε.Α.Κ. Λάρισας κ. Γ. Κωσταρόπουλο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Λάρισας κ. Απ. Νεμπεγλέρα.

Ευνόητο είναι ότι στις δύο παραπάνω εκδηλώσεις του Συνδέσμου, οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού μας, είναι όπως πάντα οι χρήσιμοι, αγαπητοί και απαραίτητοι προσκεκλημένοι μας.