Βαθμολογία

ΓΣ και κοπή πίτας στον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου (6/2)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Λάρισας,, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 5 το απόγευμα και στα γραφεία του Συνδέσμου (Πανός 14 – 4ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, συνέλευση που παράλληλα θα είναι και Καταστατική, αφού θα εισαχθούν προς ψήφιση διάφορές χρήσιμες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Μετά το πέρας των εργασιών της παραπάνω γενικής Συνέλευσης, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Συνδέσμου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δ.Σ. και η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.….  Λάρισα 18 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου στη συνεδρίασή του την 15η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αποφάσισε όπως συγκαλέσει Τακτική και Καταστατική Συνέλευση των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου μας, Πανός 14 – 4ος όροφος, την 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄.

Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση καλούνται και δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι διαιτητές μέλη του Συνδέσμου, εν ενεργεία και μη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό του.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης έτους 2017 (από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017)
  3. Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον απολογισμό της ως άνω χρήσης
  4. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2018 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018)
  5. Απολογισμός των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποιήθηκαν και στόχοι και προοπτικές αυτού για το έτος 2018
  6. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού ή βελτίωση αυτών

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σ΄ αυτή παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, 2 (δύο) ώρες αργότερα, δηλαδή την 19.00΄.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για όλα τα μέλη του Συνδέσμου.