Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 11.01.18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης.01.2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 15

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  1. Στο σωματείο Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ για τη συμπεριφορά του εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 07.01.2018 με τον ΚΙΣΣΑΒΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ) επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
  2. Στο σωματείο ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ για τη συμπεριφορά του εκπροσώπου του και αξιωματούχου του κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα της 07.01.2018 με τον Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 σε συνδυασμό με άρθρα 12 και 15 παρ. 5γ’ ΠΚ) επιβάλλει χρηματική ποινή 150 ευρώ.
  3. Στο σωματείο ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ για τη συμπεριφορά οπαδού του μετά τη λήξη του αγώνα της 07.01.2018 με τον ΤΥΡΝΑΒΟ 2005 (παράβαση άρθρου 15 παρ. 5γ’ ΠΚ) επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ.
  4. Αναβάλλει την εκδίκαση της ένστασης που υπέβαλε το σωματείο ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ για την επόμενη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκομιστούν συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

  1. Στον εκπρόσωπο του σωματείου Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ κ. Αναστάσιο Δατσογιάννη για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 07.01.2018 με τον ΚΙΣΣΑΒΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 30 ημερών (11.01.2018 – 10.02.2018).
  2. Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ κ. Αντώνιο Μουρογιάννη για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 07.01.2018 με τον Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 30 ημερών (11.01.2018 – 10.02.2018).
  3. Στον αξιωματούχο του σωματείου ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ κ. Χρήστο Κακαγιάννη (υπότροπος) για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα της 07.01.2018 με τον Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (παράβαση άρθρου 12 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 3 μηνών (19.01.2018 – 19.04.2018) και χρηματική ποινή 100 ευρώ.
  4. Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ κ. Δημήτριο Χαϊδούλη για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 07.01.2018 με την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.
  5. Στον προπονητή του σωματείου ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ο ΠΥΡΡΟΣ κ. Κώστα Βασίλη για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 07.01.2018 με τον ΑΡΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ           ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ