Βαθμολογία

Καταληκτική ημερομηνία για τα δελτία των τμημάτων υποδομής

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ανακοινώνεται, ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν φωτοτυπίες των αιτήσεων μεταβολών στα τμήματα υποδομής θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία της Ένωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων έως τις 09 Φεβρουαρίου 2018.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία της 09ης Φεβρουαρίου 2018 δεν θα επιτρέπεται σε καμιά ομάδα να χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές χωρίς επίσημο δελτίο της ΕΠΟ.