Βαθμολογία

Στην Κομισιόν προσέφυγαν οι δικηγόροι

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- για το ασφαλιστικό, προκειμένου να ενεργοποιηθεί διαδικασία «επί παραβάσει» κατά της Ελλάδας, όπως αποκαλείται νομικά.

Η Ολομέλεια αναφέρει ότι «η ασφαλιστική αντι-μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα φορολογικά βάρη, έχει απροσχημάτιστο δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η φορολογική και ασφαλιστική πολιτική παραμένει μεν, καταρχήν, στην κυριαρχία των κρατών-μελών, αλλά όταν η άσκησή της πλήττει θεμελιώδεις αρχές των ιδρυτικών Συνθηκών, εμπίπτει στο δικαιοδοτικό έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)».

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, πλήττονται τα δικαιώματα που ανάγονται στο πεδίο των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, θίγονται το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η επαγγελματική ελευθερία, ενώ δυσανάλογα επιβαρύνεται και το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε δικαστήριο (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ