Βαθμολογία

Επιστολή από την Ανανεωτική Κίνηση Παραγόντων

Από την Ανανεωτική Κίνηση Παραγόντων εστάλη η παρακάτω επιστολή-καταγγελία προς το πρόσωπο του προέδρου της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣΛ κ. Ακριβούλη και πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Για σοβαρότατες πλημμέλειες στην ενάσκηση των καθηκόντων του, ως Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣΛ, καταγγέλλει η παράταξη του κ. Ζήση Γρηγορίου, τον κ. Γιώργο Ακριβούλη, οι οποίες μπορούν να εισαγάγουν την Ένωση σε νέες «περιπέτειες» και να οδηγήσουν σε νέα ματαίωση των εκλογών, που έχουν προκηρυχθεί για την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017, γεγονός που θα επιφέρει νέα αναταραχή και αβεβαιότητα στις τάξεις των σωματείων – μελών.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του διορισμένου διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, της οποίας μοναδικό θέμα ήταν η επικύρωση ή απόρριψη των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις επικείμενες εκλογές, εκ μέρους 6  απουσιαζόντων συμβούλων (Χρήστος Γκανάτσιος, Βασίλειος Γουλίτσας, Ιωάννης Αρσένης, Ζήσης Γρηγορίου, Κωνσταντίνος Κορακίδης και Ιωάννης Βλάγκας) κατατέθηκε αίτηση – έγγραφη διαμαρτυρία, σύμφωνα με την οποία:

-         Η σημερινή συνεδρίαση είναι άκυρη, όπως άκυρες είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτή, αφού οι 4 πρώτοι από τους αναφερόμενους παραπάνω διοικητικούς, δεν έλαβαν τη νόμιμη και προβλεπόμενη από τις καταστατικές διατάξεις πρόσκληση να παραστούν σε αυτή.

-         Η πρόσκληση προς τα σωματεία – μέλη της Ένωσης για την Εκλογική Γενική συνέλευση της Ένωσης την 18η Ιουλίου που εκδόθηκε με μέριμνα του Προσωρινού Προέδρου, δεν τηρεί τις Καταστατικές διατάξεις, αφού:

α) Δεν έχει αποσταλεί στα σωματεία – μέλη όπως προβλέπει το Καταστατικό

β) Στα θέματα της Εκλογικής Συνέλευσης που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση, δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων που θα πρέπει να εκλεγούν σε αυτή

γ) Η παραπάνω ασάφεια ενισχύεται και προκαλεί επί πλέον σύγχυση στα σωματεία – μέλη, αφού ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών), στο Καταστατικό αναφέρεται ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ, ενώ στο Παράρτημα Β΄ αυτού αναφέρεται ΕΝΤΕΚΑ, σημαντική παραδρομή του Καταστατικού, που έπρεπε με μέριμνα του Προέδρου της Προσωρινής Διοίκησης να έχει διορθωθεί, αφού από υπέρμετρο ενθουσιασμό για την «καρέκλα» που του δόθηκε, επιχείρησε να τα κάνει όλα μόνος του, αποφεύγοντας συστηματικά να ζητάει τη γνώμη παλιών και έμπειρων διοικητικών της Προσωρινής Διοίκησης.

Από όλες τις παραπάνω σοβαρότατες πλημμέλειες του υπεύθυνου Προσωρινού Προέδρου, καθίσταται κατάδηλο ότι για τις επικείμενες εκλογές υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι, που μπορούν να οδηγήσουν εύλογα και με βεβαιότητα σε περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες και ο λόγος αυτός οδήγησε τους 6 διοικητικούς της παράταξης Γρηγορίου να μην παραβρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. που παράτυπα συγκλήθηκε και πήρε αποφάσεις.

Τέλος, όλοι εμείς οι υποψήφιοι της Παράταξης «Ανανεωτική Κίνηση Παραγόντων»  δηλώνουμε ότι θα προστατεύσουμε το κύρος της Λαρισινής Ένωσης και του Ερασιτεχνικού μας Ποδοσφαίρου, επιφυλασσόμενοι για κάθε νομικό μέσο, που θα μας οδηγήσει στον παραπάνω σκοπό, κάτι που θεωρούμε ότι θα μπορεί να πράξει και κάθε σωματείο – μέλος, που διακατέχεται από τις δικές μας ανησυχίες για τυχόν διενέργεια άκυρων εκλογών.

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ