Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Εγγραφές – μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Αποδέσμευση: Από 01.07.2017 έως 31.08.2017
Υποσχετική: Από 01.07.2017 έως 31.08.2017 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018
Μετεγγραφή: Από 01.07.2017 έως 31.08.2017 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018
Επανεγγραφή: Από 01.07.2017 έως 31.08.2017 και από 01.01.2018 έως 28.02.2018
Πρώτη Εγγραφή: Από 01.07.2017 έως 30.04.2018
Ομαδικές Αποδεσμεύσεις: Από 01.07.2017 έως 31.07.2017, από 01.09.2017 έως 30.09.2017
και 01.01.2018 έως 30.01.2018