Βαθμολογία

Προσωρινή διοίκηση με πλειοψηφία μελών της πρότασης Γρηγορίου

Σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε κατά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, με αίτημα να οριστεί προσωρινή Διοίκηση από την πλευρά των αντιδίκων της για να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες της 13 Ιουνίου 2017, το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε όπως:

- Ορίσει προσωρινή διοίκηση με πλειοψηφία σ΄ αυτή των προτεινόμενων μελών από τον Πρόεδρο της ΕΠΣΛ, για να διενεργήσει εκλογές εντός 40 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εκλογές στην ΕΠΣΛ δεν θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη και η ημερομηνία διενέργειάς τους, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες των σωματείων – μελών της που θα συμμετάσχουν σε αυτές, θα επαναπροσδιορισθούν με απόφαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό.