Βαθμολογία

Τα έντυπα δηλώσεων για την Εκλογική Γ.Σ. της ΕΠΣΛ

Από τη Γραμματεία της Ένωσης ανακοινώνεται ότι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωί – απόγευμα), από τα γραφεία της ΕΠΣΛ, οι εκπρόσωποι των σωματείων του Νομού, που θα συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στην επερχόμενη Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, την 13η Ιουνίου 2017, θα μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της δήλωσης των Αντιπροσώπων τους (τακτικού και αναπληρωματικού), που συμπληρωμένο και σφραγισμένο από το Δ.Σ. του Σωματείου, θα υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ένωσης, μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2017, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της ΕΠΣΛ.

Τα έντυπα δηλώσεων των αντιπροσώπων των σωματείων φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Ένωσης και ο εκπρόσωπος του κάθε σωματείου που θα το παραλαμβάνει από τη Γραμματεία θα υπογράφει για την παραλαβή του.